• Utbildning

Det är viktigt att skapa förståelse för sina arbetsuppgifter. Utbildning och information är en viktig del av helheten. Under framtagning av dokumentation är det en ständig dialog med medarbetaren, detta för ta vara på den erfarenhet personalen har samt att känna delaktighet .

 

EN kvalitets- och miljösäkring ger ert företag den utbildning som behövs.