Miljöarbete inom företag kan ibland verka krångligt och byråkratiskt, det behöver det inte vara.

EN kvalitets- och miljösäkrings hjälper till med genomgång av era rutiner samt framtagning av hantering. Finns behov etableras kontakt där ni regelbundet kan lämna miljöfarliga avfall när det behövs.

Lagar, förordningar och föreskrifter kan kännas tungt.

En översiktmall och genomgång av miljörätt kan tas fram. I dessa dokument finner ni vilka lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för er verksamhet och vilka som berörs inom företaget.

 

Detta för att det ska vara enkelt att ta reda på vad som gäller.

 

Viktiga frågor

  • Har företaget miljömål och handlingsplan?
  • Vilka miljömål har ni, vilken metod ska användas och finns det resurser?
  • Bedömningskriterier miljöaspekter?
  • dvs. hur påverkas verksamheten vid förändringar?

Dessa frågor är viktiga i dagens konkurrens och det finns enkla metoder för detta

Givetvis finns också möjlighet att göra detta på distans.