Det blir tuffare för företag oavsett storlek att nå fram till ett avslut när det gäller att skaffa nya kunder. Befintliga kunder börjar också ställa krav på att det finns dokumentation på hur företaget hanterar rutiner såväl internt som externt. Idag är det viktigt att visa hur man följer avtal, lagar exv. miljöbalken för att vara med när det gäller.

Med EN kvalitets- och miljösäkrings hjälp kommer du att få struktur och även öka medvetenhet hos dina anställda, vilket är stor del ert ansikte utåt.

Kvalitets- och miljösäkring utgår från ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Grunden bygger på samma princip.

Med ökad kontroll över rutinerna ökar också lönsamheten.

 

Givetvis finns också möjlighet att göra detta på distans.

Det är inte kvalitet som kostar utan bristen på kvalitet!