Framtagning av kvalitets- och miljöplan

Du som företagare har kanske redan insett att det blir tuffare och tuffare att komma med anbud som kräver entreprenörens kvalitets- och miljöplan, finns inte sådan plan med är inte du heller med i slutstriden.

Kvalitets- och miljöplan är egentligen en kortfattad beskrivning hur företaget fungerar.

Den bör innehålla verksamhetsbeskrivning, kvalitets - och miljöledningssystem och arbetsmiljöprogram för att ge ett helhetsintryck av företaget.

I verksamhetsbeskrivningen delges affärside, personal, organisation, vilka rutiner som finns och ev. system som man arbetar i.

Kvalitets - och miljöledningssystem blir mer omfattande.

 

Företaget ska beskriva kvalitets- och miljömålen med följande underlag

  • Vad har företaget för kvalitetsledningssystem?
  • Hur lyder kvalitets- och miljöpolicyn?
  • Vem och vilka har ansvar och befogenheter?
  • Hur dokumenteras allt?
  • Vilken leverantör ska användas?
  • Vilket miljösystem används?
  • Hur hanteras avfall?

Detta är bara en del av alla frågor som ställs

Dokumentet bör också innehålla arbetsmiljöplan med bl.a. ordningsföreskrifter

.

Givetvis finns också möjlighet att göra detta på distans.

EN kvalitets- och miljösäkring hjälper också till med anbudsförfarande