Arbetar ni med kemikalier så ska det finnas säkerhetsdatablad tillgängliga för användaren samt förteckning på dom produkter ni använder.

EN Kvalitets- och miljösäkring genomför inventering och tar fram den information som behövs.

 

Information om säkerhetsdatablad

Citerat från Tillsyn 3/07 (PDF, 391 kB).

 

"Drygt 60 procent av de byggföretag som Arbetsmiljöverket inspekterade hade brister, vilka resulterade i inspektionsmeddelanden med totalt 28 krav. Av dessa var det sex krav som hade kunnat undvikas med rätt information i det säkerhetsdatablad som följer med produkten. Ytterligare fem krav berodde på att säkerhetsdatabladen inte var uppdaterade eller inte fanns överhuvudtaget. Antalet krav kunde möjligen ha varit lägre om leverantörerna hade skickat uppdaterade säkerhetsdatablad till sina kunder".