• Tjänster

Tjänster

EN kvalitets- och miljösäkring erbjuder:

 

  • Företagsanpassat verksamhetsledningssystem
  • Uppbyggnad av systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Genomgång av miljörutiner
  • Rutiner för att följa lagar och förordningar
  • Revidering av befintliga kvalitets- och miljösystem
  • Framtagning av kvalitets- och miljöplan
  • Implementering av ovanstående punkter
  • Underlag för systematiskt brandskyddsarbete
  • Utbildning HLR hjärt- lungräddning
  • Nära till dig i Dalarna med omnejd