• Tidningsnotiser

Denna sida innehåller tidningsnotiser som på något sätt berör kvalitets- och miljö och arbetsmiljöfrågor

 

 

 

 

Företag riskerar åtal för miljöbrott

Kemikalieinspektionen har gjort en anmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål om misstänkt brott. Det handlar om brister i produktinformationen för en vara som ett västeråsföretag tillverkar och har till försäljning, bland annat saknas säkerhetsdatablad.

Enligt Kemikalieinspektionen bör produkten klassas som hälsofarlig.

Utebliven information om produkters hälsofarlighet kan utsätta personer för hälsofara, menar Kemikalieinspektionen.

Källa:http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4974477

 

Arbetsmiljöverket har riktat skarp kritik mot avdelningen Barret på Skogsgläntan.

Nu har Omsorgsstyrelsen beslutat att förstärka avdelningen med 0,5 tjänster.

I kritiken från Arbetsmiljöverket framkom det att personalen var trötta, irriterade och stressade. Det här medför att rutiner för de boende har blivit sämre. Bland annat har de fått försenad frukost, hygienen har inte sköts och medicinen har delats ut senare än den ska.
– Efter deras kritik har vi bestämt oss för att skjuta till 0,5 tjänster, cirka 22 timmar, i veckan till Skogsgläntan. De timmarna kommer främst att ligga på kvällar och helger, säger Wojciech Nedzewicz, MP, ordförande Omsorgsstyrelsen.
Pengarna kommer att tas från styrelsens budget.

Inom Kommunal, som först väckte ärendet till Arbetsmiljöverket, har man länge varit medvetna om att det har varit tufft för de anställda.
– Personalen anser inte att de är tillräckligt många, så det här är ett steg i rätt riktning. Jag hoppas att det räcker, men vi får anta att styrelsen har gjort en grundlig kontroll på detta så att de fattat beslutet grundat på att det räcker, säger Marianne Hirsch, ordförande Kommunal.
En anledning är att belastningen har blivit tyngre för de anställda med boende som är sjukare.
– Personalen har haft det tufft. De har varit stressade och känner att de inte hinner med brukarna, speciellt när det gäller morgonbestyr.

Den första Mars ska rutinerna och arbetsmiljön vara åtgärdad på avdelningen annars kommer Arbetsmiljöverket att besluta om ett föreäggande mot Skogsgläntan.
– Nu gäller det att personalen och arbetsgivaren samverkar för att ta fram nya riktiga rutiner. Den bemanning som de har haft har varit snedfördelad.

Källa :http://avestatidning.com

 

Ett industriföretag i Lilla Edet utreds av Arbetsmiljöverket.

 

Detta sedan ett skyddsombud för IF Metall har anmält företaget och påtalat brister. Enligt skyddsombudet har flera av företagets anställda blivit dåliga, och fått bland annat besvär i luftvägarna, då de utsatts för rök i samband med svetsning.

Det saknas enligt skyddsombudet tillräckligt utsug för röken i lokalen.

Skyddsombudet pekar också på att det behövs lyftanordningar, då återkommande tunga lyft förekommer i arbetet. Skyddsombudet begär att Arbetsmiljöverket ska pröva om det finns skäl för ett föreläggande eller förbud mot företaget.

Arbetsmiljöverket har varit på inspektion på företaget vid två tillfällen, men inte kunnat slå fast att det är svetsröken som ligger bakom då man saknar tillräcklig sakkunskap. Verket konstaterar också att det kan finnas flera olika källor till de hälsoproblem som beskrivs.

Arbetsmiljöverket skriver till förtaget att man överväger att besluta om ett föreläggande, något beslut är dock ännu inte fattat. Man vill dock först ge företaget en chans att yttra sig. Företaget ska ha svarat senast 5 mars.

Källa:http://ttela.se